โลกมนุษย์ ทำเลที่สร้างบารมี

วันที่ 07 ตค. พ.ศ.2559

โลกมนุษย์ ทำเลที่สร้างบารมี,พระมงคลเทพมุนี(สด จนฺทสโร),บทความประจำวัน

 

โลกมนุษย์ ทำเลที่สร้างบารมี

สมบัติเงินทองข้าวของ  ที่เป็นทรัพย์ที่เราหาได้มา  เก็บหอมรอมริบไว้  หรือได้มรดกมาก็ดี   สิ่งทั้งหลายนั้น   เมื่อเรารักษาอยู่  เมื่อเรายังมีชีวิตเป็นอยู่ ก็เป็นของเราอยู่ แต่พอแตกกายทำลายขันธ์เท่านั้น   สมบัติเหล่านั้นไม่ใช่เราเสียแล้ว กลายเป็นของคนอื่นเสียแล้ว  ไม่ใช่ของเราจริงๆ  

 ในมนุษย์โลก  เราผ่านไปผ่านมาเท่านั้นเอง   ไม่ใช่เป็นบ้านเมืองของเรา   ไม่เป็นถิ่น ทำเลที่เราอยู่   เป็นทำเล  ที่สร้างบารมี  มาบำเพ็ญทาน ศีล เนกขัมม์ ปัญญา วิริยะ อธิษฐาน ขันติ สัจจะ เมตตา อุเบกขา เท่านั้น

 

 

โอวาทพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร)

 

 

 

 Total Execution Time: 0.0026776353518168 Mins