เชื่อในพระรัตนตรัย

วันที่ 12 ตค. พ.ศ.2559

เชื่อในพระรัตนตรัย,พระมงคลเทพมุนี(สด จนฺทสโร),บทความประจำวัน

 

เชื่อในพระรัตนตรัย

 ให้เชื่อพุทธรัตนะ ให้เชื่อธรรมรัตนะ และให้เชื่อสังฆรัตนะ  การเชื่อพุทธรัตนะนั้นเชื่ออย่างไร?   พุทธรัตนะท่าน  ไม่มีกิเลส กิเลสไม่มีในท่าน  ท่านเป็นผู้บริสุทธิ์ทุกอย่างความเห็น ความจำ ความคิด ความรู้ ของท่านบริสุทธิ์    ทุกอย่าง..

 ธรรมรัตนะ ทรงสัตว์ผู้ปฏิบัติ  ไม่ให้ตกไปในที่ชั่ว   เป็นของดีฝ่ายเดียว เราเชื่อแต่สิ่งดี  และทำตามแต่สิ่งที่ดี    ทำตามธรรมนั้น เราก็จะเป็นคนชั้นสูง เพราะเราเชื่อตามธรรมและดำเนินตามนั้น

 สังฆรัตนะ  ดำเนินตามพระสงฆ์ ผู้รักษาธรรมไม่ให้สูญไป  ให้ธรรมนั้นมั่นคงอยู่   พระสงฆ์ผู้รักษาธรรมก็ดำเนิน  ตามธรรมนั้น  เราก็เชื่อและเดินตามธรรมตามพระสงฆ์
 ถ้าว่าเชื่อในพระพุทธ ในพระธรรม และในพระสงฆ์ เช่นนี้แล้วจะเอาตัวรอดได้  

 

โอวาทพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร)

 

 

 

 Total Execution Time: 0.0010994474093119 Mins