กลั่นเป็นบุญ

วันที่ 11 ตค. พ.ศ.2559

กลั่นเป็นบุญ,พระมงคงเทพมุนี(สด จนฺทสโร),บทความประจำวัน

 

กลั่นเป็นบุญ


เจ้าของมีจิตสามารถเลื่อมใส  ในพระพุทธศาสนา   น้อม (ผ้าจีวร) มาถวายพระสงฆ์   ที่เจ้าของให้นะเป็นกาก   เจ้าของนั้นได้เนื้อไปเสียแล้ว   บุญกุศลติดอยู่ ศูนย์กลางดวงธรรม ที่ทำให้เป็นกายมนุษย์  ใสบริสุทธิ์   ดวงโตเท่าไหน  แล้วแต่ศรัทธาของตน
นั่นเจ้าของกลั่น  เอาเนื้อเสียแล้ว เอาเปลือกให้แก่ภิกษุ   ถ้าภิกษุโง่  ไม่ฉลาดทันเจ้าของ  ก็ไปเก็บเอาใส่ตู้ห้องไว้ แมลงสาบหนูกัดเสียหายไป  ถ้าไม่ฉลาดพอ  

 ถ้าฉลาดพอเมื่อเจ้าของเขาสละเช่นนั้นแล้ว  เมื่อเก็บก็เอาไว้แจกพระภิกษุสามเณร  อัดเอาบุญเสียเหมือนกัน  กากนั้นให้ไป ถวายไป   แต่บุญเอาเสียอีกชั้นหนึ่ง  นี่เรียกว่าฉลาด

 

โอวาทพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร)

 

 

 

 

 Total Execution Time: 0.0067775170008341 Mins