เครื่องหล่อเลี้ยงพุทธศาสนา

วันที่ 11 ตค. พ.ศ.2559

เครื่องหล่อเลี้ยงพุทธศาสนา,พระมงคลเทพมุนี(สด จนฺทสโร),บทความประจำวัน

 

เครื่องหล่อเลี้ยงพุทธศาสนา

      ทานนี้เป็นเครื่องหล่อเลี้ยงพุทธศาสนาไว้   ถ้าปราศจากทานการให้แล้ว   ศาสนาก็ไม่มีเครื่อง หล่อเลี้ยง ทรงอยู่ไม่ได้  ต้องแตกสลายไป ดับไป หายไป  

      ทานนี่แหละ  หล่อเลี้ยงพุทธศาสนาไว้ ภิกษุสามเณร อุบาสกอุบาสิกาในพุทธศาสนา  ดำรงอยู่ได้เพราะอาศัยทานการให้

      อาศัยอุบาสกอุบาสิกาพิทักษ์รักษาเลี้ยงดูพระภิกษุ สามเณรให้ดำรงพระพุทธศาสนาไว้ เหตุนี้การหล่อเลี้ยงภิกษุสามเณรให้ดำรงในพระพุทธศาสนาไว้ได้เช่นนี้ ได้ชื่อว่า อุบาสกอุบาสิกานั่นเองเป็นผู้ช่วยกันทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ได้บริจาคทานเป็นเบื้องหน้า

 

โอวาทพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร)

 

 

 Total Execution Time: 0.00099591414133708 Mins