โอนอ่อนผ่อนผัน

วันที่ 23 มค. พ.ศ.2547

 

ข้าท้าวเอาจิตท้าว                   แม่นหมาย

 

 

บ่าวท่านเอาใจนาย                                แม่นหมั้น

ศิษย์ท่านผ่อนผันผาย                         โดยจิต ครูนา

อยู่ที่เรือนตัวนั้น                                  แต่น้ำใจเอง
 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.077407066027323 Mins