พิธีตักบาตรพระ และพิธีมอบทุนการศึกษา

วันที่ 12 ตค. พ.ศ.2559

พิธีตักบาตรพระ และพิธีมอบทุนการศึกษา 
พิธีตักบาตรพระ เพื่อช่วยเหลือพุทธบุตร 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และผู้ประสบอุทกภัยตามจังหวัดต่างๆ
และพิธีมอบทุนการศึกษา ให้กับนักเรียน ณ โรงเรียนคลองสอง จ.ปทุมธานี
วันศุกร์ที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2559

 

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 Total Execution Time: 0.0019864320755005 Mins