พิธีเปิดโครงการรักษ์วัด รักศีล 5 ชาวประชาเป็นสุข

วันที่ 11 ตค. พ.ศ.2559

พิธีเปิดโครงการรักษ์วัด รักศีล 5 ชาวประชาเป็นสุข
ณ วัดเขียนเขต พระอารามหลวง อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
วันศุกร์ที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2559

 

 Total Execution Time: 0.015081036090851 Mins