พิธีทอดกฐินล้านนา - พิธีจุดประทีปถวายแสดงความอาลัยฯ

วันที่ 31 ตค. พ.ศ.2559

พิธีทอดกฐินล้านนา - พิธีจุดประทีปถวายแสดงความอาลัยฯ 
วันเสาร์ที่ ๒๙ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๙
ณ ธุดงคสถานล้านนา จังหวัดเชียงใหม่
ประธานกฐินธุดงคสถานล้านนา ปี ๒๕๕๙
ดร.ประกอบ - คุณวรรณา จิรกิติ
เจ้าภาพอุปถัมภ์กิตติมศักดิ์
คุณบุญชัย เบญจรงคกุล

 

 Total Execution Time: 0.0018397013346354 Mins