ใจหยุดนิ่ง ได้ผลบุญอันเลิศ

วันที่ 05 พย. พ.ศ.2559

ใจหยุดนิ่ง ได้ผลบุญอันเลิศ,โอวาทหลวงพ่อธัมมชโย(คุณครูไม่ใหญ่)

 

ใจหยุดนิ่ง ได้ผลบุญอันเลิศ

       ใครเอาใจนี่มาหยุดนิ่ง  อยู่ที่ศูนย์กลางกายได้มาก  จะให้ทาน ทานนั้นก็เลิศ  จะทอดผ้าป่า ผ้าป่านั้นก็เลิศ จะรักษาศีลถ้าเอาใจมาหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้ ศีลนั้นก็ศีลเลิศ เรียกว่าอธิศีล ถ้าจะเจริญภาวนา จะทำทางมรรคผลนิพพานให้เกิดขึ้น

        ใครเอาใจนี่มาหยุดนิ่ง  อยู่ที่ศูนย์กลางกายได้มาก  จะให้ทาน ทานนั้นก็เลิศ  จะทอดผ้าป่า ผ้าป่านั้นก็เลิศจะรักษาศีลถ้าเอาใจมาหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้ ศีลนั้นก็ศีลเลิศ เรียกว่าอธิศีล ถ้าจะเจริญภาวนา จะทำทางมรรคผลนิพพานให้เกิดขึ้น

       ใจหยุดนิ่งถูกส่วน  ปุญญาภิสันธา ทางมาแห่งบุญ  ที่มีอาการไหลคล้ายกับกระแสน้ำ   ก็เลิศ ก็จะเกิดขึ้นที่ศูนย์กลางกาย  นี่หลักของการบำเพ็ญบุญมีอยู่อย่างนี้

       ต้องทำใจของเรานี่ให้หยุด ให้นิ่ง  ให้ถูกส่วนอยู่ที่ศูนย์กลางกายของเรา  ถ้าถูกส่วนตรงนี้แล้ว  ศูนย์กลางจะเป็นภาชนะอันยิ่งใหญ่ ที่สะอาด ที่บริสุทธิ์ ผ่องใส จะรองรับบุญกุศลเกิดขึ้นมาเป็นอสงไขยอัปมาณัง คือจะนับจะประมาณมิได้ เหมือนกับท้องทะเลมหาสมุทรที่กว้างใหญ่ไพศาลน่ะ เป็นที่รองรับ จากน้ำบนแผ่นดินที่ไหลมาจากห้วยหนอง คลองบึง ทั้งหลาย นี่ขอให้พวกเราให้เข้าใจกันอย่างนี้นะ 

 

บันทึกธรรมคุณครูไม่ใหญ่

 Total Execution Time: 0.0011432846387227 Mins