หลวงพ่อสอนหลักธรรมที่ง่าย

วันที่ 15 พย. พ.ศ.2559

รติญากร  อินทร์ด้วง,หลวงพ่อสอนหลักธรรมที่ง่าย,บทความประจำวัน

 

หลวงพ่อสอนหลักธรรมที่ง่าย

 

รักวัดพระธรรมกาย เพราะหลวงพ่อท่านสอนหลักธรรมที่ง่าย แต่ปฏิบัติได้ด้วยตนเอง ท่านเมตตากับทุกคนแม้จะเคยทำผิดกับท่าน ท่านรักพระพุทธศาสนามาก จึงเป็นวัดที่ทำงานเพื่อดพระศาสนาอย่างจริงจัง วัดมีความพร้อมเหมาะสมน่ามาปฏิบัติธรรม มีอาหารเลี้ยงตลอดช่วยคนที่เดือดร้อนจากภัยพิบัติต่างๆ  เช่น เมื่อตอนน้ำท่วมเป็นวัดที่ทำดีเพื่อคนทั้งโลก คิดว่าในชีวิตนี้จะหาวัดหรือหลวงพ่อที่สอนดีจริงอย่างนี้ไม่ได้อีกแล้ว จึงรักและขอสร้างบารมีกับวัดพระธรรมกายตลอดไป


                                                                                                                                   

รติญากร  อินทร์ด้วง

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0011846820513407 Mins