พิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่นาคธรรมทายาท เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลฯ

วันที่ 28 พย. พ.ศ.2559

พิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่นาคธรรมทายาท
บูชาธรรมพระราชภาวนาจารย์
เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศล
แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ณ อุโบสถวัดพระธรรมกาย
โดยมี พระครูมงคลกิจจารักษ์ เจ้าคณะอำเภอคลองหลวง เป็นพระอุปัชฌาย์ 
วันเสาร์ที่ ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙