ธรรมะย่อมรักษา ผู้ประพฤติธรรม

วันที่ 03 มค. พ.ศ.2560

ธรรมะย่อมรักษา  ผู้ประพฤติธรรม,โอวาทหลวงพ่อธัมมชโย(คุณครไม่ใหญ่)

 

ธรรมะย่อมรักษา  ผู้ประพฤติธรรม

 

                           ธรรมะถ้าปฏิบัติกันแล้ว  ต้องทำอย่างจริงจัง   ไม่ใช่ทำแบบกระรอกกระแต   กระรอกกระแตเวลาวิ่งไปสักพักก็หยุดกระดกหางนิดหนึ่ง  แล้ววิ่งต่อ  คือ ทำ ๆ หยุด ๆ  อย่างนี้เรียกว่าไม่เอาจริง ธรรมะถ้าประพฤติอย่างจริงจังแล้ว  ย่อมเจอผลจริง  และนำความสุขมาให้

                         

                           ธรรมะย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรม  คือ  ถ้าใครประพฤติปฏิบัติกันอย่างจริงจัง   ทำสม่ำเสมอ  ธรรมะย่อมคุ้มครองผู้นั้น  ให้มีความสุขกายสบายใจ  ให้พ้นจากทุกข์ทั้งหลาย

 

 

 

 

 

 

 

 

บันทึกธรรมคุณครูไม่ใหญ่