"โอกาสทองในการทำความดี"

วันที่ 03 มค. พ.ศ.2560

"โอกาสทองในการทำความดี",โอวาทหลวงพ่อธัมมชโย(คุณครูไม่ใหญ่),บทความประจำวัน

 

"โอกาสทองในการทำความดี"

               

               โอกาสทองของการทำความดี เป็นของทุกคน เพราะเราได้อัตภาพ ของกายมนุษย์ ซึ่งเป็นกายที่เหมาะสม ต่อการสร้างบารมีได้มากที่สุด
 
             

          โลกมนุษย์นี้เหมือนกับเป็น ศูนย์กลางการสร้างบุญและบาป หลวงพ่อขอย้ำตรงนี้เสมอๆ  ก็เพราะต้องการให้ทุกท่าน  ไม่ประมาทในการดำเนินชีวิต ยิ่งเราสร้างความดีให้เพิ่มขึ้น กับตัวเองได้มากเพียงใด   นั่นคือกำไรชีวิตที่จะทำให้เรา ปลื้มอกปลื้มใจและบุญกุศล ก็จะติดตัวไปทุกภพทุกชาติ
 

 

 

 

 

 คุณครูไม่ใหญ่

 Total Execution Time: 0.00080523093541463 Mins