นักสร้างบารมีที่ดี

วันที่ 03 ธค. พ.ศ.2557

 

 

นักสร้างบารมีที่ดี 
จะต้องเป็นผู้ที่คิด
แต่จะปรับปรุงตนเอง
ให้ดียิ่งขึ้น 

 

..ปรับตัวเอง
ให้เข้ากับคนอื่นได้ 

 

ไม่ใช่คิดที่จะปรับคนอื่น
ให้เข้ากับเรา

 

พระเทพญาณมหามุนี
23 เมษายน พ.ศ. 2524

 Total Execution Time: 0.0052208503087362 Mins