พิธีตัดปอยผมและพิธีบรรพชาอุปสมบท ธรรมทายาท โครงการอุปสมบทหมู่ บูชาธรรม ๑๐๘ ปี

วันที่ 13 มค. พ.ศ.2560

พิธีตัดปอยผมและพิธีบรรพชาอุปสมบท ธรรมทายาท
โครงการอุปสมบทหมู่ บูชาธรรม ๑๐๘ ปี คุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง
ครูผู้สืบสานวิชชาธรรมกาย
วันเสาร์ที่ ๗ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๐
ณ วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี

 

 Total Execution Time: 0.0019038319587708 Mins