ความสมบูรณ์ของชีวิต

วันที่ 14 มค. พ.ศ.2560

ความสมบูรณ์ของชีวิต,โอวาทหลวงพ่อธัมมชโย(คุณครูไม่ใหญ่),บทความประจำวัน

 

ความสมบูรณ์ของชีวิต

 

  ความสมบูรณ์ของชีวิตความสมบูรณ์ของชีวิตจะเกิดขึ้นได้   ก็ต้องอาศัยบุญอย่างเดียวเท่านั้น   

            เมื่อเราทำบุญ ไม่ว่าจะเป็นการทำทาน รักษาศีล และเจริญภาวนา  ก็ให้มาเทียบเคียงกับบารมี ๑๐ ทัศ   มีทานบารมี ศีลบารมี เนกขัมมบารมี ปัญญาบารมี   วิริยบารมี ขันติบารมี สัจจบารมี  อธิษฐานบารมี   เมตตา     บารมี และอุเบกขาบารมี
           

          ค่อย ๆ ทบทวนทีละข้อว่า มีอะไรที่เรายังขาดตกบกพร่องบ้าง  เพื่อจะได้เติมให้ครบถ้วนบริบูรณ์ระหว่างที่เรายังมีกายมนุษย์อยู่

 

 

 

 

 

บันทึกธรรมคุณครูไม่ใหญ่

 Total Execution Time: 0.004252032438914 Mins