หลวงพ่อสอนอะไร (ตอนที่ ๘๘) แก้ปัญหาต้องดัดสันดาน

วันที่ 16 มค. พ.ศ.2560

หลวงพ่อสอนอะไร (ตอนที่ ๘๘)
แก้ปัญหาต้องดัดสันดาน

หลวงพ่อสอนอะไร (ตอนที่ ๘๘) แก้ปัญหาต้องดัดสันดาน , วัดพระธรรมกาย , หลวงพ่อสอนอะไร , พ่อธัมมชโย , พระเทพญาณมหามุนี , คำสอน , ศาสนาพุทธ , อาสภกันโต ภิกขุ , หลวงพ่อทัตตะชีโว , คุณยายอาจารย์ , หลวงพ่อวัดปากน้ำ , พระมงคลเทพมุนี , นั่งสมาธิ

        ในช่วงนี้หากสาธุชนท่านใดติดตามข่าวจะเห็นว่า นอกจากปัญหาน้ำท่วมแล้ว ยังมีเรื่องอาชญากรรมและอีกหลายเรื่องที่เกิดขึ้นในบ้านเมืองของเรา เมื่อมีจังหวะอาตมาจึงได้กราบเรียนถามหลวงพ่อทัตตชีโวว่า

          "หลวงพ่อครับ การจะแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในบ้านเมืองเรานี่ต้องทำอย่างไรครับ"
 

หลวงพ่อสอนอะไร (ตอนที่ ๘๘) แก้ปัญหาต้องดัดสันดาน , วัดพระธรรมกาย , หลวงพ่อสอนอะไร , พ่อธัมมชโย , พระเทพญาณมหามุนี , คำสอน , ศาสนาพุทธ , อาสภกันโต ภิกขุ , หลวงพ่อทัตตะชีโว , คุณยายอาจารย์ , หลวงพ่อวัดปากน้ำ , พระมงคลเทพมุนี , นั่งสมาธิ

         หลวงพ่อได้เมตตาให้คำอธิบายว่า "การจะแก้ปัญหาเฉพาะเรื่องจุดใดจุดหนึ่งนั้น มันเป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุ หากคิดจะแก้ไขปัญหาจริง ๆ มันต้องไปแก้ที่สันดานของคนทั้งประเทศ"


หลวงพ่อสอนอะไร (ตอนที่ ๘๘) แก้ปัญหาต้องดัดสันดาน , วัดพระธรรมกาย , หลวงพ่อสอนอะไร , พ่อธัมมชโย , พระเทพญาณมหามุนี , คำสอน , ศาสนาพุทธ , อาสภกันโต ภิกขุ , หลวงพ่อทัตตะชีโว , คุณยายอาจารย์ , หลวงพ่อวัดปากน้ำ , พระมงคลเทพมุนี , นั่งสมาธิ

             "ทำไมหลวงพ่อจึงบอกว่าต้องไปแก้ที่สันดานคนทั้งประเทศครับ"

         "ให้พิจารณาดูกันให้ดีนะ เราออกกฎหมายมาไม่รู้กี่ฉบับ รัฐธรรมนูญก็แก้แล้วแก้อีก เขียนแล้วก็ฉีกทิ้ง เขียนแล้วก็ฉีกทิ้ง มันก็คือวิธีการที่ใช้กับคนกลุ่มเดิม จะแก้อย่างไรก็ไม่ดีขึ้น จนกว่าจะดัดสันดานคนให้ดีก่อน"


หลวงพ่อสอนอะไร (ตอนที่ ๘๘) แก้ปัญหาต้องดัดสันดาน , วัดพระธรรมกาย , หลวงพ่อสอนอะไร , พ่อธัมมชโย , พระเทพญาณมหามุนี , คำสอน , ศาสนาพุทธ , อาสภกันโต ภิกขุ , หลวงพ่อทัตตะชีโว , คุณยายอาจารย์ , หลวงพ่อวัดปากน้ำ , พระมงคลเทพมุนี , นั่งสมาธิ

         "หลวงพ่อครับ แล้วจะดัดสันดานคนอย่างไรครับ"

         "ก็ต้องเอาหลักธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาใช้สิ และที่สำคัญต้องเอาพระมาใช้งาน พระดี ๆ มีเยอะ แต่ไม่ได้เอามาใช้งาน หลายวัดก็พร้อมจะช่วยแต่ไม่มีใครเข้าหา
 
         การจะดัดสันดานคน จะต้องทำอยู่ ๒ เรื่องใหญ่ ๆ 

         ประการแรก ต้องฝึกเรื่องของความสะอาด

         ประการที่สอง ต้องฝึกความเป็นระเบียบ

         คนทั้งแผ่นดินทุกคนอยากได้สิทธิ แต่ไม่มีใครอยากทำหน้าที่"


หลวงพ่อสอนอะไร (ตอนที่ ๘๘) แก้ปัญหาต้องดัดสันดาน , วัดพระธรรมกาย , หลวงพ่อสอนอะไร , พ่อธัมมชโย , พระเทพญาณมหามุนี , คำสอน , ศาสนาพุทธ , อาสภกันโต ภิกขุ , หลวงพ่อทัตตะชีโว , คุณยายอาจารย์ , หลวงพ่อวัดปากน้ำ , พระมงคลเทพมุนี , นั่งสมาธิ

         "หลวงพ่อครับ คำว่า "หน้าที่" นี่หมายถึง หน้าที่พลเมืองหรือครับ" 

         "หน้าที่ของคนก็อยู่ในสิงคาลกสูตรนั่นแหละ ทิศหกนั่น ก็คือ การที่เราต้องทำหน้าที่กับคน ๖ ประเภทที่อยู่รอบตัวเรา

         พระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้ธรรมกับวินัยเป็นใหญ่ในการปกครองสงฆ์ แม้ฆราวาสเอง ก็ต้องใช้ธรรมและวินัยเป็นหลักเช่นกัน

        ธรรมสำหรับฆราวาส ก็คือ ฆราวาสธรรม ซึ่งประกอบด้วย สัจจะ ความจริง ทมะ การฝึกตัว ขันติ ความอดทน จาคะ การสละ

         ส่วนวินัย ก็มี เรื่องของ กรรมกิเลส ๔ อคติ ๔ และอบายมุข ๖ ทั้ง ๑๔ ข้อนี้ เป็นตัวทำลายเศรษฐกิจ ต้องเว้นขาดเลย

         เพราะฉะนั้น ผู้ใหญ่ต้องคอยดูแล อย่าให้เด็ก อย่าให้ลูกหลาน ได้เห็น ได้สัมผัสกับสิ่งเหล่านี้ ช่วยประคับประคองเยาวชนให้ดี แล้วประเทศชาติจะไปได้" 
 

หลวงพ่อสอนอะไร (ตอนที่ ๘๘) แก้ปัญหาต้องดัดสันดาน , วัดพระธรรมกาย , หลวงพ่อสอนอะไร , พ่อธัมมชโย , พระเทพญาณมหามุนี , คำสอน , ศาสนาพุทธ , อาสภกันโต ภิกขุ , หลวงพ่อทัตตะชีโว , คุณยายอาจารย์ , หลวงพ่อวัดปากน้ำ , พระมงคลเทพมุนี , นั่งสมาธิ

          ประโยคสุดท้ายที่หลวงพ่อได้ทิ้งไว้ และยังก้องอยู่ในหัวของอาตมาคือ 

          "ประเด็นมันอยู่ที่ว่า คนทั้งแผ่นดิน คิดจะแก้ปัญหากันหรือยัง"

 

ขอขอบคุณบทความดี ๆ จาก อาสภกันโต ภิกขุ
๖ ม.ค. ๖๐
anacaricamuni.blogspot.ae

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0010256965955098 Mins