หลวงพ่อสอนอะไร (ตอนที่ ๘๙) ฝึกขุนพลอย่างไร

วันที่ 19 มค. พ.ศ.2560

หลวงพ่อสอนอะไร (ตอนที่ ๘๙)
ฝึกขุนพลอย่างไร

หลวงพ่อสอนอะไร (ตอนที่ ๘๙) ฝึกขุนพลอย่างไร , วัดพระธรรมกาย , หลวงพ่อสอนอะไร , พ่อธัมมชโย , พระเทพญาณมหามุนี , คำสอน , ศาสนาพุทธ , อาสภกันโต ภิกขุ , หลวงพ่อทัตตะชีโว , คุณยายอาจารย์ , หลวงพ่อวัดปากน้ำ , พระมงคลเทพมุนี , นั่งสมาธิ

         ในช่วงที่ผ่านมา ไม่ใช่เพียงแค่วัดแต่ต้องถือว่าภาพรวมของพระพุทธศาสนาในประเทศไทยได้เกิดปัญหาขึ้นมากมาย ทั้งนี้ล้วนแล้วแต่เกิดจากการที่ไม่ได้ทำความเข้าใจในหลักการของพระพุทธศาสนาอย่างจริงจัง จึงทำให้เป็นเหตุของการก้าวล่วงศาสนจักรอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน


หลวงพ่อสอนอะไร (ตอนที่ ๘๙) ฝึกขุนพลอย่างไร , วัดพระธรรมกาย , หลวงพ่อสอนอะไร , พ่อธัมมชโย , พระเทพญาณมหามุนี , คำสอน , ศาสนาพุทธ , อาสภกันโต ภิกขุ , หลวงพ่อทัตตะชีโว , คุณยายอาจารย์ , หลวงพ่อวัดปากน้ำ , พระมงคลเทพมุนี , นั่งสมาธิ

         หลวงพ่อทัตตชีโวได้เคยให้โอวาทไว้ว่า เหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นล้วนแล้วแต่เกิดจากการคัดคนและฝึกคนยังไม่ดีพอ จึงทำให้เกิดปรากฏการณ์ดังกล่าว

         อาตมาได้กราบเรียนถามหลวงพ่อว่า “หลวงพ่อครับ แล้วในปัจจุบันซึ่งเรายังไม่สามารถจะเข้าไปปรับระบบใหญ่ได้ เราจะมีวิธีการอย่างไรในการจัดการระบบของเราเอง”


หลวงพ่อสอนอะไร (ตอนที่ ๘๙) ฝึกขุนพลอย่างไร , วัดพระธรรมกาย , หลวงพ่อสอนอะไร , พ่อธัมมชโย , พระเทพญาณมหามุนี , คำสอน , ศาสนาพุทธ , อาสภกันโต ภิกขุ , หลวงพ่อทัตตะชีโว , คุณยายอาจารย์ , หลวงพ่อวัดปากน้ำ , พระมงคลเทพมุนี , นั่งสมาธิ

         หลวงพ่อได้เมตตาให้คำแนะนำว่า “ลูกเอ้ย สิ่งสำคัญในทุกองค์กรก็คือ เรื่องของการคัดคน ดังนั้น จะเอาใครเข้ามาร่วมงาน นอกจากจะดูเรื่องความรู้ ความสามารถแล้ว สิ่งสำคัญที่จะมองข้ามไปไม่ได้เลยคือ การฝึกให้เขารักความสะอาด และความมีระเบียบ”

         หลวงพ่อครับ “ทำไมจึงต้องเน้นเรื่องความสะอาดกับความมีระเบียบ”

         “ก็ความสะอาดและความมีระเบียบนี่แหละ ที่จะเป็นตัวจัดลำดับความคิดให้คนของเราคิดเป็น รู้จักแยกแยะเป็น ว่าอะไรถูกอะไรผิด อะไรควร อะไรไม่ควร”


หลวงพ่อสอนอะไร (ตอนที่ ๘๙) ฝึกขุนพลอย่างไร , วัดพระธรรมกาย , หลวงพ่อสอนอะไร , พ่อธัมมชโย , พระเทพญาณมหามุนี , คำสอน , ศาสนาพุทธ , อาสภกันโต ภิกขุ , หลวงพ่อทัตตะชีโว , คุณยายอาจารย์ , หลวงพ่อวัดปากน้ำ , พระมงคลเทพมุนี , นั่งสมาธิ

         "หลวงพ่อครับ ในช่วงที่ผ่านมา ผมเห็นหลวงพ่อได้ย้ำให้เจ้าหน้าที่ เข้าไปดูแลญาติโยมที่มาสวดมนต์ มาปฏิบัติธรรมให้ทำความดีสากล หลวงพ่อเห็นเหตุอะไรหรือครับ"

          "จำไว้นะว่า ในการรองรับคนจำนวนมาก หากไม่มีการจัดระบบให้ดีจะทำให้เกิดปัญหาได้ โดยเฉพาะหากการฝึกตัวมาไม่เท่ากัน ก็จะเกิดการแตกแยกได้ง่าย  และที่สำคัญหากมีผู้ไม่หวังดี แฝงตัวเข้ามาก็จะทำให้หมู่คณะมีปัญหาได้ เหมือนมีวัสสการพราหมณ์เข้ามาปะปนเลยหล่ะ แต่หากเราฝึกคนของเราไว้ดี ต่อให้มีใครจะมายุแหย่อย่างไร คนของเราก็จะอยู่ในกรอบ ในวินัย ไม่แตกแถว เพราะฉะนั้น ต้องฝึกความอดทน และฝึกวินัยให้คนของเราให้ดี"

หลวงพ่อสอนอะไร (ตอนที่ ๘๙) ฝึกขุนพลอย่างไร , วัดพระธรรมกาย , หลวงพ่อสอนอะไร , พ่อธัมมชโย , พระเทพญาณมหามุนี , คำสอน , ศาสนาพุทธ , อาสภกันโต ภิกขุ , หลวงพ่อทัตตะชีโว , คุณยายอาจารย์ , หลวงพ่อวัดปากน้ำ , พระมงคลเทพมุนี , นั่งสมาธิ  

           "หลวงพ่อครับ แล้วจะมีหลักสำคัญอย่างไรในการฝึกคนของเราหล่ะครับ"

         “อย่างที่หลวงพ่อบอกไว้ว่า จะเอาใครเข้ามาก็ตาม ต้องฝึกเขาให้ดี เพราะคนเราคบกันด้วยธาตุ เมื่อเราฝึกเขาให้มีธาตุใกล้เคียงกันได้ เขาก็จะไปด้วยกันได้ ดังนั้นในการฝึกคนนะ 

         ประการแรกเลย ต้องเข้าไปอยู่กับเขา ไปกิน ไปนอนกับเขา จะได้รู้อัธยาศัย นิสัยใจคอกัน จะได้ช่วยปรับปรุง แก้ไขเขาได้

            ประการต่อมานี่สำคัญ คือ ต้องฝึกความสะอาด ความเป็นระเบียบให้กับเขาด้วย

            ถ้าทำได้อย่างนี้ เราจะได้ขุนพลฝีมือดี มาช่วยงานพระพุทธศาสนาเลยทีเดียว”
 

หลวงพ่อสอนอะไร (ตอนที่ ๘๙) ฝึกขุนพลอย่างไร , วัดพระธรรมกาย , หลวงพ่อสอนอะไร , พ่อธัมมชโย , พระเทพญาณมหามุนี , คำสอน , ศาสนาพุทธ , อาสภกันโต ภิกขุ , หลวงพ่อทัตตะชีโว , คุณยายอาจารย์ , หลวงพ่อวัดปากน้ำ , พระมงคลเทพมุนี , นั่งสมาธิ

 

ขอขอบคุณบทความดี ๆ จาก อาสภกันโต ภิกขุ
๑๗ ม.ค. ๖๐
anacaricamuni.blogspot.ae

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0009839137395223 Mins