การส่งผลของบุญ

วันที่ 23 มค. พ.ศ.2560

การส่งผลของบุญ,คำสอนคุณยาย,บทความประจำวัน

 

 

การส่งผลของบุญ

 

         บุญในอดีตเรามีมากหรือน้อย  จะส่งผลให้เป็นไป  ในปัจจุบันนี้  ถ้าบุญในอดีตเราทำมา  ๑๐  ก็ส่งผล  ๑๐   ทำมา  ๑๐๐  ก็ส่งผล  ๑๐๐ 

 

       บุญที่เราทำในปัจจุบันนี้ส่งผลในปัจจุบันเพียง  ๑๐–๒๐ % ของบุญที่ทำ  แต่จะส่งผลเต็มที่ในอนาคต  ทำให้ชาติหน้าของเราจะดีมาก ด้วยผลบุญในปัจจุบัน

 

         ดังนั้น  เราต้องหัดมักน้อยให้มาก ๆ  ถ้าเรามี  ๑๐๐  ใช้  ๑,๐๐๐  ไม่นานก็วิบัติ  แต่ถ้าเรามีบุญ  ๑,๐๐๐  ใช้แค่  ๑๐๐  ไม่นานบุญก็ต้องส่งผลมากขึ้น เมื่อได้มากขึ้น  ก็ให้วางใจเป็นอุเบกขา  อย่าโลภ  จงคิดว่า  นั่นเป็นบุญที่ส่งผล  แล้ววางใจเฉย ๆ


 

 

 

 

คำสอนคุณยาย

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0011886636416117 Mins