พิธีบรรพชาสามเณร โครงการบรรพชาสามเณร และอุปสมบทหมู่ ภาฤดูร้อน ปี 2560 ระหว่างวันที่ 29 มีนาคม ถึงวันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2560 ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมสระบุรี ต.นายาว อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี

วันที่ 12 เมย. พ.ศ.2560

พิธีบรรพชาสามเณร
โครงการบรรพชาสามเณร และอุปสมบทหมู่ ภาฤดูร้อน ปี 2560
ระหว่างวันที่ 29 มีนาคม ถึงวันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2560
ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมสระบุรี  ต.นายาว อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Total Execution Time: 0.0019391496976217 Mins