พิธีตักบาตร ฉลองพระบวชใหม่ ในโครงการอุปสมบท รุ่นบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ ในวันอาทิตย์ต้นเดือนที่ ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ลานธรรม พระมหาธรรมกายเจดีย์ วัดพระธรรมกาย

วันที่ 02 กย. พ.ศ.2562

พิธีตักบาตร ฉลองพระบวชใหม่ ในโครงการอุปสมบท รุ่นบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์
ในวันอาทิตย์ต้นเดือนที่ ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒
ณ ลานธรรม พระมหาธรรมกายเจดีย์ วัดพระธรรมกาย
โดยมี กัลยาณมิตร ทวี-ปราณี-เพียรใจ-ดรุณี โรจนสินวิไล เป็นประธานฆราวาส 

 Total Execution Time: 0.0023695667584737 Mins