ฉันอยากให้แม่อุ่นใจ

วันที่ 17 เมย. พ.ศ.2560

ฉันอยากให้แม่อุ่นใจ,วาไรตี้,บทความประจำวัน

 

เรื่องที่ ๑ ฉันอยากให้แม่อุ่นใจ (ช่วงที่ ๒ จากรั้วบ้านสู่รั้วมหาวิทยาลัย)

 

    แม่คะ ... ช่วงนี้เหลืออีกไม่นานก็จะเปิดเทอมใหม่แล้ว

    ก้อยรู้สึกตื่นเต้นมาก เพราะจะได้เป็นนักศึกษาชั้นปี ๑

   ของคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัย

   ธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยที่ก้อยใฝ่ฝันไว้ ตอนแรกก็

   กลุ้มใจว่าจะเตรียมตัวเข้าเป็นนักศึกษาใหม่อย่างไร

 

     เพราะก้อยต้องจากแม่ไปไกล และต้องเรียนอยู่ที่นั่นนานหลายปีจนกว่าจะคว้าใบ

ปริญญากลับไปอวดแม่ได้สำเร็จ

 

       แต่ก็เหมือนเป็นความโชคดีที่ แม่ชอบพาก้อยไปเข้าวัดฟังธรรมตั้งแต่เล็กๆ จึงทำให้

ก้อยได้มีโอกาสรับฟังธรรมะจากพระอาจารย์ เมื่อครั้งที่ไปอบรมค่ายคุณธรรมที่วัด แล้วก็

เลยทำให้ก้อยได้รู้ว่า ก้อยควรจะมีหลักการดำเนินชีวิต ในรั้วมหาวิทยาลัยอย่างไรดี ก้อย

จะเล่าให้แม่ฟังนะคะ

 

          รู้จักเลือกคบคน

 

     เริ่มแรกท่านสอนให้ก้อยรู้จักเลือกคบคน เพราะคนมืหลายแบบในมหาวิทยาลัยมีคน

มาจากหลายๆ ที่ มาอยู่รวมก้น มืพื้นฐานครอบครัวต่างกันนิลัยใจคอต่างก้น เพื่อนคนไหน

รักเรียนรักความดี ก็ให้เลือกคบเขาถ้าคนไหนรักเล่น รักเที่ยว ก็พยายามออกห่างๆไว้ก่อน

เพราะเดี๋ยวจะเรียนไม่จบ ต้องโดนรีไทร์กลางทาง

 

 

           รู้จักเลือกทำเลที่พัก

 

     ต่อมาก็เริ่องเลือกสถานที่พัก ก็คือดูหอพักที่ไปอยู่ว่า มืความปลอดภัยแค่ไหน มืความ

สงบแค่ไหน มืสิงแวดล้อมดีแค่ไหน เพราะต่อไปหอพัก ก็จะเป็นเหมือนบ้านหลังที่สองถ้า

ได้สิงแวดล้อมไม่ดี ก็เสียเปรียบไปกว่าครึ่ง เช่น มีเสียงด้งตลอดคืน ก็อาจส่งผลต่อการพัก

ผ่อนไม่เพียงพอ หรีอถ้าใกล้แหล่งอบายมุข ก็ไม่ปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน

 

ก้อยไม่รู้หรอกว่าอนาคตข้างหน้าจะเป็นอย่างไร

แต่ก้อยจะทำปัจจุบันให้ดีที่สุด เพราะตอนนี้ก็มีหลัก

ในการเตรียมตัวที่ดีแล้ว ต่อไปก็เหลือแต่ความมุ่งมั่น

ของตัวเองที่จะก้าวไปสู่ฝันของวันข้างหน้าให้ได้

 

 

          รู้จักแบ่งเวลา

 

     เมื่อเลือกสถานที่เป็นแล้ว ท่านก็สอนให้รู้จักแบ่งเวลาให้เป็น โดยเริ่มจากการวางแผน

ในไดอารี่ ซึ่งให้แบ่งออกเป็น ๒ เล่ม

 

     เล่มแรก เอาไว้จัดตารางการท่างานว่า พรุ่งนี้จะท่าอะไร และสรุปผลด้วยว่า ท่าได้หมด

ตามแผนหรือไม่ ท่านบอกว่าต้องฝึกตัวเราให้คุ้น กับการวางแผนเป็นระบบ รู้วิธีการคำนวณ

เวลาเรียน เวลาอ่านหนังสิอและเวลาท่ากิจกรรมให้พอดี เวลาเรืยนจบไปแล้ว จะได้ไม่มีนิสัย

สุกเอาเผากิน ซึ่งจะท่าไห้เอาดีไม่ได้

 

      เล่มที่สอง เอาไว้เขียนบันทึกประจำวัน และข้อคิดสอนใจที่ได้พบมา เพื่อประเมินคุณ

ธรรมและข้อบกพร่อง ของตัวเองในแต่ละวัน เราจะได้รู้จักว่า เรามีข้อดีข้อเสียตรงไหนบ้าง

และควรจะแก้ไขปรับปรุงอย่างไร เพื่อที่ว่าเมื่อเรียนจบแล้ว จะได้มีทั้งความรู้คู่คุณธรรม

 

 

     รู้จักใช้เงินเป็น

 

  ส่วนเงินที่แม่ให้ในแต่ละเดีอนนั้น ท่านให้แบ่งเป็น ๔ งบ

•  งบแรก เอาไว้ใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน

งบที่สอง เอาไว้ไข้จ่ายในยามฉุกเฉิน โดยให้ฝากธนาคารเอาไว้

งบที่สาม เอาไว้สงเคราะห์เพื่อนที่มีความจำเป็น

งบที่สี เอาไว้ใช้ทำบุญ เพื่อลั่งสมเสบียงบุญติดตัวไปภพชาติเบื้องหน้า

 

ประพฤติตนใหัเป็นคนมีศีล

 

       และสุดทัายเป็นคำสอนที่ก้อยคิดว่า สำ คัญมาก เพราะถ้าขาดการปฏิบัติข้อนี้ไป ชีวิตของก้อยก็คงไร้คุณค่า ก้อยจะถือศีล ๕ เพราะศีล ๕คอยควบคุมให้ก้อยมันคงอยู่ในความดี ไม่เปลียนแปรไปตามกระแสสังคม ที่กำลังยํ่าแย่อยู่ทุกวันนี้ยังไงล่ะ

 

        นับจากนี้ไป ก้อยก็เป็นลูกแม่โดมคนหนึ่งแล้วนะ ซึ่งก็เหมือนกับเพื่อนๆ ของก้อยอีกหลายคนที่กำลังเป็นนิสิตใหม่ ในมหาวิทยาลัยใหม่ของตัวเอง เหมือนกับก้อยในเวลานี้ ก้อยไม่รู้หรอกว่าอนาคตข้างหน้าจะเป็นอย่างไร แต่ก้อยจะทำปัจจุบันให้ดีที่สุด เพราะตอนนี้ก็มีหลักในการเตรียมตัวที่ดีแล้ว ต่อไปก็เหลือแต่ความมุ่งมั่นของตัวเอง ที่จะก้าวไปส่ฝันของวันข้างหน้าให้ได้

 

     ๔ ปีในรั้วธรรมศาสตร์ยังอีกยาวไกลนัก ก้อยต้องเรียนรู้อีกหลายอย่าง เรียนรู้เพื่อจะเติบโตทั้งสติปัญญา ความคิด และคุณธรรมในวันข้างหน้า เพื่อที่เมื่อก้อยก้าวออกมาจากรั้วมหาวิทยาลัยแล้ว ก้อยจะได้เป็นคนหนึ่งที่มีความภาคภูมิใจ และพร้อมที่จะก้าวสู่โลกกว้างในอนาคตก้อยตั้งใจว่า จะเก็บเกี่ยวความรู้ และประสบการณ์จากรั้วธรรมศาสตร์นี้ให้มากที่สุด เพราะเมื่อถึงเวลาที่ก้อยจะต้องตอบแทนแผ่นดินไทย ก้อยจะได้ทำให้เต็มที่ ให้สมกับที่แผ่นดินนี้ให้ความสุข แก่ก้อยและแม่เสมอมาสุดท้ายนี้ ก้อยอยากจะบอกกับแม่ว่า ขอให้แม่อ่นนใจกับก้าวใหม่ในรั้ว มหาวิทยาลัยของก้อยนะคะ

 

 

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0098853667577108 Mins