เอาตัวเองให้รอดก่อน

วันที่ 12 พค. พ.ศ.2560

เอาตัวเองให้รอดก่อน

 

 

ตัวเราก็เหมือนลูกไก่

ยังไม่สามารถพ้นปากเหยี่ยวปากกาไปได้หรอก

พยายามเอาตัวเองให้รอดก่อน

แล้วจึงคิดไปชักชวนคนอื่น และเป็นห่วงคนอื่น

ยายออกจากบ้านมา ไม่เคยคิดถึงบ้านเลย

ไม่เคยกลับบ้านเลย จะกลับก็เมื่อแม่ตาย ไปเผาแม่

พอกลับถึงบ้าน

สมบัติของยาย ยายก็แบ่งให้คนอื่นเขาหมด

ที่นา ๑๕ ไร่ให้น้องสาว เพราะเขาดูแลแม่

ที่นา ๒๐ ไร่ให้พระน้องชายท่านจะได้ไม่ลำบาก

 

๑๖ พฤษภาคม ๒๕๒๔