ใจสะอาด จึงได้ใกล้ยาย

วันที่ 09 พย. พ.ศ.2560

ใจสะอาด จึงได้ใกล้ยาย

 

 

ผู้ที่จะสร้างบารมีไปกับยาย หรือไปเกิดร่วมกันสร้างบารมีร่วมกันไปได้ตลอด จะต้องเป็นผู้มีใจสะอาด

คือ จะทำอะไรก็ตาม ก็ตั้งใจเอาบุญจริง ๆ

ทำเอาบุญอย่างเดียว

คนใจสะอาดเท่านั้น จึงจะอยู่ใกล้ยายได้

ถ้าใจสกปรกก็อยู่ด้วยกันไม่ได้

เหมือนน้ำอยู่รวมกับน้ำมันไม่ได้

๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๒๒

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.043248148759206 Mins