การส่งผลของบุญ

วันที่ 04 พย. พ.ศ.2560

การส่งผลของบุญ

 

บุญในอดีตเรามีมากหรือน้อย จะส่งผลให้เป็นไปในปัจจุบันนี้

ถ้าบุญในอดีตเราทำมา ๑๐ ก็ส่งผล ๑๐ ทำมา ๑๐๐ ก็ส่งผล ๑๐๐

บุญที่เราทำในปัจจุบันนี้ส่งผลในปัจจุบันเพียง ๑๐-๒๐ 

ของบุญที่ทำ แต่จะส่งผลเต็มที่ในอนาคตทำให้ชาติ

หน้าของเราจะดีมาก ด้วยผลบุญในปัจจุบัน

ดังนั้น เราต้องหัดมักน้อยให้มาก ๆ

ถ้าเรามี ๑๐๐ ใช้ ๑,๐๐๐ ไม่นานก็วิบัติ

แต่ถ้าเรามีบุญ ๑,๐๐๐ ใช้แค่ ๑๐๐ ไม่นานบุญก็ต้องส่งผลมากขึ้น

เมื่อได้มากขึ้น ก็ให้วางใจเป็นอุเบกขา อย่าโลภ

จงคิดว่า นั่นเป็นบุญที่ส่งผล แล้ววางใจเฉย ๆ

๑๖สิงหาคม ๒๕๒๒

 

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0023101011912028 Mins