เกิดมาสร้างบารมี

วันที่ 03 พย. พ.ศ.2560

เกิดมาสร้างบารมี

 

ยายไม่อยากอยู่บนสวรรค์นานเกินไป

อยากเกิดมาในโลกมนุษย์เร็ว ๆ

เพื่อจะได้สร้างบารมีมาก ๆ ต่อไป

๓ มกราคม ๒๕๒๐