มีบุญสำเร็จทุกอย่าง

วันที่ 02 พย. พ.ศ.2560

มีบุญสำเร็จทุกอย่าง

ชาตินี้ยายกลัวอยู่อย่างเดียว

กลัวว่าจะได้บุญน้อย

บุญจะแพ้คนอื่นเขา

เพราะว่าถ้าเรามีบุญมากแล้ว

ทุกสิ่งทุกอย่างที่ปรารถนาก็สำเร็จ

ที่จะทำก็สำเร็จทุก ๆ อย่าง

ใครมาขวางไม่ได้ ด้วยอำนาจบุญ

เพราะฉะนั้น การมีบุญมากเป็นสิ่งที่ดีที่สุด

จะทำสิ่งใดก็ทำได้ทุก ๆ อย่าง

แล้วก็สำเร็จทุกอย่างด้วย

 

๓๑ สิงหาคม ๒๕๑๙

 

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.012143266201019 Mins