สร้างบารมีให้ดี ต้องติดธรรมะ

วันที่ 28 กค. พ.ศ.2560

สร้างบารมีให้ดี ต้องติดธรรมะ

 

 

ชีวิตนี้เกิดมาสร้างบารมี

ต้องพยายามทำความดีให้เต็มที่

ถ้าต้องการจะสร้างบารมีให้ได้ดีจริง ๆ ต้องติด

ธรรมะ อย่าติดบุคคล แล้วจะสร้างบารมีไปได้ตลอด จะ

นำความเจริญมาสู่ตัวเองและหมู่คณะด้วย

ให้มีสติสอนตัวเองอยู่เสมอ

ถ้าติดบุคคลแล้ว จะสร้างบารมีไปไม่ได้ตลอด จะ

เดือดร้อนในภายหลังทั้งตัวเองและหมู่คณะด้วย

ถ้าติดธรรมะ มีธรรมะเป็นที่พึ่ง จะชนะมิจฉาทิฐิได้

เพราะจะได้บุญที่สะอาดบริสุทธิ์ติดตัวไปทุกวัน

จำเอาไว้ให้ดี แล้วเอาไปปฏิบัตินะ

ยายอายุมากแล้ว แก่เข้าไปทุกวัน เมื่อยังมีแรง

พูด ก็จะสอนไปเรื่อย ๆ

ขอให้นำไปปฏิบัติ จะได้เอาตัวรอด

 

๑๕ ธันวาคม ๒๕๒๓

 

 

 Total Execution Time: 0.0061329523722331 Mins