พิจารณาตนเอง

วันที่ 05 พค. พ.ศ.2560

พิจารณาตนเอง

 

 

               ก่อนนอน ให้พิจารณาธรรมะให้ละเอียดก่อนแล้วค่อยนอน

               เริ่มต้นจากดูการกระทำของตัวเราเองทุกอย่างตั้ง แต่เช้าจรดเย็น เริ่มตั้งแต่ตื่นนอน กินข้าวทำงาน  นั่ง ธรรมะ รักษาศีล ทำทาน

               ดูว่าเราทำบุญมากน้อยแค่ไหนทำกรรมอะไรไว้ บ้าง แล้วตั้งใจให้ดี

              เวรกรรมต่าง ๆ พยายามละเสีย อย่าให้ติดตัวเราไป แม้ชั่วคืนเดียวก็ตาม

              พิจารณาละไปเรื่อย ๆ ละเวร ละกรรม ละความชั่วทุกชนิด ละความบกพร่องในการประพฤติปฏิบัติธรรม

              ให้พิจารณาแก้ไขปรับปรุงให้ดีขึ้น ละความชั่วให้หมด แล้วคิดปรับปรุงทำแต่ความดีตลอดไปทำอย่างนี้ทุก ๆ วัน

              เพราะชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของเรา ต้องเอาแต่ บุญล้วน ๆๆ

 

 ๓๑ สิงหาคม ๒๕๑

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.003728183110555 Mins