สั่งสมความดี

วันที่ 20 มิย. พ.ศ.2560

สั่งสมความดี

 

 

คนเราเกิดมาแล้ว ต้องสร้างความดี

ยายสั่งสมความดีไว้ทีละเล็กละน้อย

ทำไปเรื่อย ๆ อย่างสม่ำเสมอ

ไม่มีความอยากเด่นอยากดังเข้ามาเจือปน

เมื่อสั่งสมความดีนานเข้า ความดีมากขึ้น

ผลของความดีก็ปรากฏ ได้ชื่นชมกับความดีที่ทำไว้

ความดีที่สั่งสมไว้นี้ ไม่มีใครจะปิดบังได้ ไม่อยากดังก็ดังเอง

คนทางโลกทำดีแล้วไม่เห็นผลก็บ่น

จริง ๆ แล้ว เพิ่งจะทำความดีได้นิดเดียว ยังไม่มีผลก็บ่นแล้ว

ยายสร้างความดีมาตลอด จนกระทั่งเห็นผลปรากฏ เมื่อนึกถึงการสร้างบารมีที่ผ่านมาทั้งหมด

ก็ปีติในบุญ และชัยชนะที่สะอาดบริสุทธิ์ทุกครั้ง ยายจึงไม่มีปมด้อยในใจเลย

 

๕ พฤษภาคม ๒๕๒๓

 

 Total Execution Time: 0.002665630976359 Mins