ธรรมะเป็นเรื่องสำคัญ

วันที่ 01 สค. พ.ศ.2560

ธรรมะเป็นเรื่องสำคัญ

 

 

การนั่งธรรมะเป็นเรื่องสำคัญที่สุดในชีวิต

เราต้องคิดอยู่เสมอว่า

ต้องเข้าถึงธรรมะให้ได้

เพราะเป็นเรื่องที่สำคัญจริง ๆ

เราต้องหมั่นนึกถึงบ่อย ๆทุก ๆ เวลา

ไม่ว่าเราจะเดิน ขับรถ หรือทำอะไรก็ตาม

เมื่อมีเวลาก็ให้นึกถึงให้มาก ๆ

เหมือนอย่างยาย เมื่อยังไม่เห็นธรรมะ

ก็พยายามนั่ง ขยันนั่ง จนเห็นธรรมะ

จากเห็นธรรมะได้ ก็ไปขาดรู้ ได้

ธรรมะยายจึงก้าวหน้า เพราะยายนั่งจริง ๆ

การปฏิบัติธรรมเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในชีวิต

ถ้าเราไม่หาความสุขในชาตินี้ชาติหน้าก็หาไม่พบ

ถ้าจะพบก็ต้องพบในชาตินี้

เมื่อก่อน ยายนั่งสมาธิกลางวัน ๖ชั่วโมง กลางคืน

๖ชั่วโมง เดี๋ยวนี้ยายแก่แล้ว อายุ  ๘๔ ปี นั่งเดี๋ยวเดียว

ก็เมื่อยแล้ว เลยนอนดิ่งธรรมะไป

ตอนนี้เรายังไม่รู้หรอก ถ้าเราแก่ เราถึงจะรู้ว่า

เมื่อยหลังปวดเอวเป็นอย่างไร

ตอนยังหนุ่มยังสาวอยู่ ไม่รู้หรอก

 

๑๐ พฤษภาคม ๒๕๓๕

 

 

 Total Execution Time: 0.0037020325660706 Mins