แก้ไขตัวเอง

วันที่ 24 พค. พ.ศ.2560

แก้ไขตัวเอง

 

 

เราต้องคิดให้ดีว่า

ชาตินี้เป็นชาติสุดท้าย

ชาติสุดท้ายที่เราจะมีโอกาสแก้ไขตัวเรา

ชาติสุดท้ายแล้ว

จะต้องแก้ไขตัวเองให้ดีที่สุด

ต้องสร้างบุญให้มาก ๆ ให้บุญเป็นภูเขา

ถ้าจะสร้างบุญให้ได้มาก ๆ

ก็ต้องนั่งธรรมะมาก ๆ

อธิษฐานมาก ๆ ล้อมคอกให้ดีด้วย

 

ไม่ได้บันทึกวันที่

 

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.013777848084768 Mins