รีบเข้าวัด

วันที่ 09 มิย. พ.ศ.2560

รีบเข้าวัด

 

 

คุณยายสอนสาธุชนที่มาวัดครั้งแรก ว่า

ควรเข้าวัดตั้งแต่เรายังเป็น ๆ อยู่

ยังไง ๆ เราก็ต้องเข้า

พ่อแม่รักลูกแค่ไหน

ลูกตายก็ยังต้องเอาเข้าวัด

ลูกรักพ่อแม่มากแค่ไหน พอตายก็ต้องหามเข้าวัด

เราควรเข้าวัดตั้งแต่เรายังรู้เรื่อง ยังแข็งแรง ถ้า

รอให้แก่แล้วค่อยเข้า ก็จะเข้าไม่ไหว ไม่มีแรง

คนเราตายแล้วไม่สูญ คนทำความดีพอจะละโลก

ถ้าจิตคิดถึงเรื่องดี ๆ ก็ไปสวรรค์

บางคนทำความชั่ว พอจะละโลก จิตจะไปเกาะ

เรื่องที่ไม่ดี ก็ไปตกนรก

บางคนบาปไม่ทำ กรรมไม่สร้าง พอละโลกก็ท่อง

เที่ยวอยู่ในโลก

 

๑๐ มิถุนายน ๒๕๓๔

 

 

 Total Execution Time: 0.0066779653231303 Mins