เดี๋ยววัน เดี๋ยวคืน

วันที่ 08 มิย. พ.ศ.2560

เดี๋ยววัน เดี๋ยวคืน

 

 

สาธุชนมากราบขอธรรมะจากคุณยาย คุณยาย

จึงสอนว่า

คนเราจะตายเมื่อไรก็ไม่มีใครรู้เวลา

เพราะฉะนั้นต้องรีบเข้าวัด

ก่อนที่เขาจะหามเข้า

เดี๋ยวก็วัน เดี๋ยวก็คืน ชีวิตก็หมดไปวัน ๆ

ต้องตักตวงเอาบุญติดตัวเราไปให้เยอะ ๆ

บุญไม่มีกิเลส

คนมีกิเลส

เวลาเดือดร้อน ต้องนึกถึงบุญ

หาบุญได้ ใช้ให้เป็น

หาเงินได้ ใช้เงินเป็น

 

๑๑ มกราคม ๒๕๓๔

 

 

 Total Execution Time: 0.0012389818827311 Mins