มนุษยสัมพันธ์

วันที่ 01 กค. พ.ศ.2556

        

 

                                 มนุษยสัมพันธ์

 

                           เราต้องเข้ากับคนให้ได้
                       เขาไม่พูดด้วย เราก็พูดกับเขา
                         เดี๋ยวเขาก็พูดกับเราเอง
                พวกที่หยิ่ง คิดกันว่า พวกข้าก็แน่ กูก็แน่
                      พวกนี้อยู่คนละมุมโลกเลย
                เราต้องเข้ากับคนให้ได้ ทุกชั้น ทุกคน
              เวลาเจ็บไข้ได้ป่วย จะได้พึ่งพาอาศัยเขาได้


                      คุณยายอาจารย์จันทร์ ขนนกยูง
                        จากหนังสือ : "คำสอนยาย"
                         5 พฤษภาคม พ.ศ. 2538

 

********************************************************************

 

Human Relations

We should learn how to get along with others. If someone does not talk to us,
then we need to be the one to begin talking first. Soon we will have a pleasant
conversation. We should reject the attitude of snobbery and arrogance.
Instead, strive to relate well with every type of person. You never know,
a day might come when you will need their help.

 Total Execution Time: 0.0011451641718547 Mins