สันโดษ

วันที่ 14 มิย. พ.ศ.2560

สันโดษ

 

 

พวกเราอย่าได้ทะเยอทะยาน อย่าโลภมาก

ให้มีความสันโดษ มักน้อย

ความโลภ ทำให้เป็นคนไม่ซื่อ คดโกง และคนไม่

ซื่อนั้น ยายไม่ชอบที่สุด

ถ้าโลภในสิ่งที่ไม่ดี ก็ไม่มีความสุ

ให้พยายามรักษาใจให้สะอาด บริสุทธิ์มาก ๆ

ถ้าเป็นบุญของเราแล้ว ต้องได้มาเอง ไม่ต้องคิด

ทะเยอะยาน

แต่ถ้าปรารถนาจะสร้างแต่ความดีมาก ๆ ไม่

เป็นไร

ให้สันโดษ มักน้อย ให้รู้จักใช้ของ

 

๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๒๒

 

 

 Total Execution Time: 0.00098489920298258 Mins