ไม่อยากได้สมบัติใคร

วันที่ 22 มิย. พ.ศ.2560

ไม่อยากได้สมบัติใคร

 

 

ยายเป็นคนสร้างวัด

อาศัยบุญ มีกิน มีน้ำอาบ มีที่อยู่

ไม่อยากได้สมบัติใคร

ไม่ไปลักขโมยใคร

ใครทำอะไรกับยาย

ให้เขาแบกเอาไปให้หมด

ยายจะไม่ทำให้ใครกระเทือนใจ

 

ไม่ได้บันทึกวันที่

 

 

 Total Execution Time: 0.0045608997344971 Mins