ความลับแม้เส้นผมก็ไม่มี

วันที่ 03 กค. พ.ศ.2560

ความลับแม้เส้นผมก็ไม่มี

 

 

วิราคธาตุ วิราคธรรม เป็นธาตุธรรมของ

พระพุทธเจ้านิพพานเป็นสะอาดที่สุดสะอาดบริสุทธิ์มาก

สะอาดทั้งธาตุดิน น้ำ ลม ไฟสะอาดทุกกายสะอาดทุก

ดวง แยกออกสะอาดในสะอาด

ยายไปเจอมาแล้ว ใช้เวลา ๒ อาทิตย์ทำวิชชา

หลวงพ่อใช้ให้ไป

ยายตอบปัญหาทุกอย่างได้ เอาตัวรอดได้เพราะ

วิชชาของหลวงพ่อวัดปากน้ำ

 

๒๑ ธันวาคม ๒๕๑๙

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.015100685755412 Mins