ธรรมะเท่านั้นที่ช่วยเราได้

วันที่ 25 กค. พ.ศ.2560

ธรรมะเท่านั้นที่ช่วยเราได้

 

 

ทั่วแสนโกฏิจักรวาล อนันตจักรวาล

ไม่มีใครช่วยเราให้พ้นทุกข์ได้หรอก

นอกจากธรรมะเท่านั้น

เกาะธรรมะให้แน่น ๆ นะ

แค่เห็นแสงสว่างเพียงแวบเดียว

บุญก็มากมายมหาศาล เป็นฟ้าครอบเชียวนะ

เวลายายนั่งธรรมะ ใจยายก็จรดที่ศูนย์กลางกาย

ผ่านกายต่าง ๆ เข้าไปเรื่อย ๆ จนถึงพระนิพพาน

แล้วใจก็ไปติดที่โน่น

จะไปดูอะไรก็ได้ กิเลส ก็ไม่มี

แต่พอยายจะพูดกับใคร

ยายก็ถอนใจมาจดจ่อกับคนที่ยายจะพูดด้วย

ใจมันก็หยาบ

อายตนะหยาบก็เกาะ

กิเลส มันก็เกาะ

คนที่แต่งงาน ใจมันต้องหยาบ จึงคิดจะแต่ง เมื่อ

ใจหยาบ อายตนะหยาบมันเกาะ

ไม่ยากหรอกที่จะได้ธรรมะ ถ้ารักธรรมะจริง

ไม่ต้องไปนึกถึงคนอื่น ให้นึกแค่ตัวเอง เพราะว่า

ไม่มีใครช่วยเราได้

ศาสนาพุทธมีเพียง ๓ อย่าง คือ ปริยัติ ปฏิบัติ

ปฏิเวท นอกนั้นไม่ใช่

 

๑๑ มีนาคม ๒๕๒๔

 

 

 Total Execution Time: 0.0011422832806905 Mins