วิธีแก้ทุกข์

วันที่ 15 พค. พ.ศ.2560

วิธีแก้ทุกข์

 

 

เวลามีทุกข์ให้สวดมนต์เยอะ ๆ

นั่งภาวนาสัมมาอรหังให้มาก ๆ

ไม่มีใครช่วยเราได้เท่ากับตัวเราเอง

๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๕

 

 

 Total Execution Time: 0.0011274337768555 Mins