พิจารณาด้วยธรรมะ

วันที่ 08 พค. พ.ศ.2560

พิจารณาด้วยธรรมะ

 

 

           เมื่อมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นกับตัวเรา ต้องเอาธรรมขึ้นมาพิจารณาเสมอว่า เป็นอย่างไร

           อย่าให้เราหลงเพลิดเพลินไปตามกิเลส เดี๋ยวเราจะเป็นเหยื่อของกิเลสเปล่า ๆ

ต้องพยายามตรึกอยู่ในธรรมะตลอดเวลา เมื่อมีอะไรเกิดขึ้นปัญญาที่เกิดจากการนั่งธรรมะจะช่วยให้เรา รู้ในสิ่งที่ถูกต้องมากที่สุด

           วันหนึ่ง ๆ ผ่านไปอย่างรวดเร็ว เดี๋ยววันเดี๋ยวคืน เดี๋ยวก็อาทิตย์ เดี๋ยวเดือนเดี๋ยวปี ลองพิจารณาดูเถิดว่า เวลาล่วงไปๆ เราทำอะไรบ้าง

           เราต้องพิจารณาอยู่เสมอว่า เราดำเนินชีวิตตาม จุดมุ่งหมายของเราหรือเปล่า

           เราควรทำสิ่งใดบ้าง  ควรเว้นสิ่งใดบ้าง

           การกระทำครั้งนี้ เหมาะสมกับตัวเราและฐานะ เราแล้วหรือ  

           ต้องพิจารณาอยู่เสมอ อย่าได้หลงตัวเอง

 

 Total Execution Time: 0.0011496663093567 Mins