นึกถึงบุญได้...ได้บุญมาก

วันที่ 10 พย. พ.ศ.2560

นึกถึงบุญได้...ได้บุญมาก

 

 

เราอย่าคิดนะว่า

อยู่ใกล้ยายแล้วจะได้บุญมาก

คนที่จะได้บุญมากคือ

คนที่นึกถึงบุญได้เท่านั้น

เราต้องพึ่งบุญ

พึ่งอย่างอื่นไม่สำเร็จหรอก

ยายจะบอกให้

 

ไม่ได้บันทึกวันที่

 

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0011239171028137 Mins