ถ้อยคำ ๑๐ นำใจใส

วันที่ 27 พค. พ.ศ.2560

ถ้อยคำ  ๑๐ นำใจใส,วาไรตี้,บทความประจำวัน

 

ถ้อยคำ  ๑๐ นำใจใส

 
ร้อนได้ ร้อนไป อย่าร้อนใจก็แล้วกัน

 หลงคำคือหลงทาง

ปลดภาระก็ปลอดภาระ ปลดกังวลก็ปลอดกังวล
 
ความดีเท่ากัน จะชวนให้ทำดี ก็ไม่ใช่ง่าย

ความชั่วเท่ากัน จะตักเตึอนกัน ก็ยิ่งยาก
 

 

 

จากหนังสือ ุถ้อยคำน้ำใจใส

ข้อคิดคำคม เพื่อการฝึกตนและฝึกใจ

 

 Total Execution Time: 0.0071476499239604 Mins