สิ่งที่คนเราต้องคิดพูดทำซ้ำๆ เป็นประจำคืออะไร

วันที่ 01 มิย. พ.ศ.2560

สูตรสำเร็จการสร้างบารมีเป็นทีม , Pre-Degree , วัดพระธรรมกาย , DOU , ธรรมกาย , ปริญญาตรี , พรีดีกรี , พระพุทธศาสนา , พุทธศาสตร์ , พระไตรปิฎก , สร้างบารมี , หลวงพ่อธัมมชโย , ปัจจัย 4 , เครื่องนุ่งห่ม อาหาร ที่อยู่อาศัย ยารักษาโรค

สิ่งที่คนเราต้องคิดพูดทำซ้ำๆ เป็นประจำคืออะไร

     สิ่งที่คนเราต้องคิด พูด ทำซ้ำ ๆ บ่อย ๆ เป็นประจำทุกวันก็คือเรื่อง ปัจจัย 4 ได้แก่ เครื่องนุ่งห่ม อาหาร ที่อยู่อาศัย ยารักษาโรค

      ใครที่ใช้ปัจจัย 4 ด้วยการคิดชั่ว พูดชั่ว ทำชั่ว เป็นพฤติกรรมชั่วซ้ำ ๆ ย่อมได้นิสัยชั่ว

      ใครที่ใช้ปัจจัย 4 ด้วยการคิดดี พูดดี ทำดี เป็นพฤติกรรมดีซ้ำ ๆ ย่อมได้นิสัยดี

    ถ้าใครถูกฝึกให้ใช้ปัจจัย 4 ผ่านการทำทาน รักษาศีล เจริญภาวนาอยู่เป็นประจำคน ๆ นั้น ย่อมเป็นคนมีน้ำใจงาม ไม่เป็นพิษเป็นภัยกับใคร มีความสงบใจเป็นปกติ และพร้อมที่จะทำให้โลกนี้เกิดสันติสุขอยู่ตลอดเวลา

     แต่ถ้าใครถูกฝึกให้ใช้ปัจจัย 4 ไปตามความโลภ ความโกรธ ความหลง อยู่เป็นประจำคน ๆ นั้น ย่อมเป็นคนเห็นแก่ตัว มีความโหดเหี้ยมอำมหิต มีเล่ห์เหลี่ยมมารยา และพร้อมที่จะทำให้โลกนี้ลุกเป็นไฟอยู่ตลอดเวลา

     นั่นก็หมายความว่า "ปัจจัย 4 คือ อุปกรณ์ในการบ่มเพาะนิสัยดีและนิสัยชั่วให้แก่ตัวเราตั้งแต่วันแรกเกิดจนกระทั่งวันตาย" นั่นเอง

 

มนุษย์เรามีวิธีใช้ปัจจัย 4 ในชีวิตประจำวันได้กี่รูปแบบ

     มนุษย์เรามีวิธีการใช้ปัจจัย 4 ในชีวิตประจำวันอยู่ 3 รูปแบบ

    รูปแบบที่ 1 คือ กิจวัตร ตั้งแต่ตื่นนอน อาบน้ำ ขับถ่าย แต่งตัว รับประทานอาหารเดินทางออกจากบ้าน จนกระทั่งกลับบ้านเข้านอน

      รูปแบบที่ 2 คือ งานประจำ เช่น ถ้าเป็นเด็กก็มีงานขีดเขียนเรียนอ่าน ผู้ใหญ่ก็มีงานอาชีพต่าง ๆ เป็นต้น

      รูปแบบที่ 3 คือ งานอดิเรก เช่น ออกกำลังกาย ปลูกต้นไม้ ดูโทรทัศน์ อ่านหนังสือ ฟังเพลง เป็นต้น

      การใช้ปัจจัย 4 ทั้ง 3 รูปแบบที่แตกต่างกันนี้เอง เป็นที่มาของนิสัยดีและนิสัยชั่ว ที่ไม่เหมือนกัน

    เพราะฉะนั้นหากต้องการสร้างนิสัยทุ่มชีวิตทำความดี เพื่อขจัดทุกข์ ขจัดกิเลสขจัดความไม่รู้ให้หมดสิ้นไป จุดเริ่มต้นของเรื่องนี้ จึงอยู่ที่กำหนดกิจวัตร งานประจำ และงานอดิเรกในการใช้ปัจจัย 4 ในชีวิตประจำวันให้มุ่งไปที่การบำเพ็ญบารมี 10 ประการ ให้เป็นปกติประจำวันนั่นเอง

 

 

*----------------------------------------------------------------------------------------------------------*
หนังสือ PD 002 สูตรสำเร็จการสร้างบารมีเป็นทีม
หนังสือเรียน หลักสูตร Pre-Degree

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.020598753293355 Mins