พิธีสวดพระพุทธมนต์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

วันที่ 06 มิย. พ.ศ.2560

กิจกรรมงานบุญ
พิธีสวดพระพุทธมนต์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร


พิธีมอบ "พระพุทธมหาเมตตาธิคุณ" แก่ผู้แทน ๙ ชุมชน/องค์กร
สนับสนุนการขับเคลื่อนกิจกรรมโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕


พิธีทอดผ้าป่าถวายสังฆทาน "รักษ์วัด" สืบทอดอายุพระพุทธศาสนา

วันพฤหัสบดีที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๐
ณ วัดพิชิตปิตยาราม ต.บึงน้ำรักษ์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 Total Execution Time: 0.010386403401693 Mins