พิธีทอดกฐินวัดภาวนาหยางจู เพื่อสถาปนา วัดภาวนากรุงโซล ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยซอจอง เขตหยางจู ประเทศเกาหลีใต้  วันอาทิตย์ที่ 29 ตุลาคม พ.ศ.2560

วันที่ 07 พย. พ.ศ.2560

พิธีทอดกฐินวัดภาวนาหยางจู เพื่อสถาปนา วัดภาวนากรุงโซล ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยซอจอง เขตหยางจู ประเทศเกาหลีใต้ วันอาทิตย์ที่ 29 ตุลาคม พ.ศ.2560

พิธีทอดกฐินวัดภาวนาหยางจู
เพื่อสถาปนา วัดภาวนากรุงโซล
ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยซอจอง เขตหยางจู ประเทศเกาหลีใต้ 
วันอาทิตย์ที่ 29 ตุลาคม พ.ศ.2560
โดยมีหลวงตาปุญญสันโต พระชาวเกาหลีที่บวชแบบเถรวาท อายุ 99 ปี ร่วมงาน
และได้รับเกียรติจากท่านกาญจนา วงศ์สุวรรณ์ อัครราชทูตที่ปรึกษาฝ่ายแรงงาน เป็นประธานกิตติมศักดิ์
ประธานกล่าวถวายผ้ากฐิน
ภาษาบาลี​ : กัลฯพรสรร กำลังเอก 
และภาษาไทย : กัลฯจินดา เสรีวัฒนวุฒิ
และประธานกล่าวถวายที่ดิน
ภาษาบาลี : กัลฯพรรณี วนิชยางกูรานนท์ 
และภาษาไทย : กัลฯปุญญิศา เสรีวัฒนวุฒิ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

​​​​​​

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Total Execution Time: 0.010326548417409 Mins