พิธีทอดกฐินสามัคคี ณ วัดพระธรรมกายสิงคโปร์ ประเทศสิงคโปร์ วันอาทิตย์ที่ 29 ตุลาคม พ.ศ.2560

วันที่ 07 พย. พ.ศ.2560

พิธีทอดกฐินสามัคคี
ณ วัดพระธรรมกายสิงคโปร์ ประเทศสิงคโปร์
วันอาทิตย์ที่ 29 ตุลาคม พ.ศ.2560

新加坡法身寺帕蒙昆帖牟尼功德衣
DCS Phramongkolthepmuni Kathina

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Total Execution Time: 0.0028234680493673 Mins