ชาวพุทธเมียนมาร์ เข้าเยี่ยมชมวัดพระธรรมกาย และสักการะพระมหาธรรมกายเจดีย์ เจดีย์แห่งพระพุทธเจ้าล้านพระองค์ วันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ.2560 ณ วัดพระธรรมกาย ต.คลองสาม

วันที่ 06 มิย. พ.ศ.2560

ชาวพุทธเมียนมาร์ เข้าเยี่ยมชมวัดพระธรรมกาย
และสักการะพระมหาธรรมกายเจดีย์
เจดีย์แห่งพระพุทธเจ้าล้านพระองค์
วันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ.2560
ณ วัดพระธรรมกาย ต.คลองสาม
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

**บทความ แนะนำ/เกี่ยวข้อง

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 Total Execution Time: 0.013634399573008 Mins