น้ำท่วมบ้านทุกปี

วันที่ 08 มิย. พ.ศ.2560

  น้ำท่วมบ้านทุกปี,ที่นี่มีคำตอบ ฉบับมินิ เล่ม 4 รักนี้สีอะไร,บทความประจำวัน

 

  น้ำท่วมบ้านทุกปี

         ที่บ้านเกิดของผม จ.จันทบุรี ในช่วงหน้าฝนตลอด ๗ - ๘ ปีที่ผ่านมา มักเกิดอุทกภัยจากพายุที่ฝนตกกระหน่ำลงมาอย่างมืดฟ้ามัวดิน ทำให้น้ำท่วมบ้านอยู่เป็นประจำ บางปีน้ำในบ้านท่วมสูงระดับหัวเข่า บางปีสูงระดับเอวส่วนปีที่แล้วนี้ (พ.ศ. ๒๕๔๙) ระดับน้ำท่วมสูงจนเกือบมิดชั้นล่างของบ้าน

     วิบากกรรมใด โยมแม่ต้องประสบเหตุการณ์น้ำท่วมบ้านหลายครั้ง ทำให้ครอบครัวลำบาก จะแก้ไขได้อย่างไรครับ

          คุณครูไม่ใหญ่

        โยมแม่ประสบภัยน้ำท่วมบ้านหลายครั้งทำให้ครอบครัวลำบาก เพราะกรรมที่เคยอนุโมทนาบาปมาในอดีต

       เรื่องมีอยู่ว่า ชาตินั้นท่านเกิดในเมืองๆหนึ่ง ผู้ปกครองเมืองได้ส่งทหารให้ไปทำการรบเพื่อยึดอีกเมืองหนึ่ง โดยสั่งให้ทหารไปทำลายเขื่อนกั้นน้ำ เป็นเหตุให้น้ำท่วมเมืองนั้น แล้วท่านก็มีความยินดีที่ทหารเมืองของตนทำเช่นนั้นจนชนะศึกมาส่งผล

      จะแก้ไข ก็ให้สั่งสมบุญทุกบุญ ทั้งทาน ศีล ภาวนาให้มากๆ แล้วหมั่นอธิษฐานจิต ให้พ้นจากวิบากกรรมนี้


 

 

ที่นี่มีคำตอบ ฉบับที่ 6 เป็นฉะนี้ เพราะไฉน

โดยคุณครูไม่ใหญ่

๑๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๐
 

 Total Execution Time: 0.012450802326202 Mins