กิจกรรมงานบุญ และพิธีสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร วันที่ ๗-๙ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๐

วันที่ 12 มิย. พ.ศ.2560

กิจกรรมงานบุญ และพิธีสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตรมุ่งสู่ ๘๐,๐๐๐,๐๐๐ จบ
วันที่ ๗-๙ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๐
ณ วัดพระธรรมกาย ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี